Co kończy spór dwóch stron?

question

Co grozi za kopanie piłki do siatkówki?

home