Jak nazywamy władcę w różnych częściach świata?

question

Za kogo uważa się Jarosław Kaczyński?

home