Przykład pola, ale nie pod uprawę

question

O jakie pole nie chodzi krakowiakom, kiedy wychodzą z domu?

home