Powiedzenie lub przysłowie związane z podejmowaniem trudnej decyzji

question

Co powiedział Sasin do siebie przed wciśnięciem przycisku „drukuj”?

home