Kim może być dorosły dla dziecka?

question

Kim był dla ciebie Ojciec Święty, papież Jan Paweł II?

home